Devětadvacátá zahájena…

ředitel Stanice Pavlov o.p.s., Ing. Zbyšek Karafiát, Ph.D.

…jde o sezonu Stanice Pavlov, o.p.s., pokračovatelku v roce 1989 založené stanice ochrany fauny. A její letos devětadvacátá sezona začala otevřením nové učebny. Ale nejen to je důvod k rozhovoru  s ředitelem zařízení Ing. Zbyškem Karafiátem, Ph.D.;  

A první dotaz zní: jak lze charakterizovat loňský rok v Pavlově?

Karafiát: Byl významný např. tím, že jsme se rozrostli o několik zaměstnanců, většina z nich má částečný úvazek, který umožňuje náš princip sociálního podnikání. V neposlední řadě pak tím, že jsme loni přijali za celou dobu naší existence  nejvíc, tedy 650 hendikepovaných zvířat. To je trojnásobek v porovnání s rokem 2010, kdy bylo 190 příjmů.

TCV: Čemu ten nárůst připisujete?

Karafiát: Především tomu, že lidé v Kraji Vysočina nás již dobře znají, tedy vědí, na koho se mohou obrátit, když najdou nějaké poraněné zvíře; tím se příjmy hendikepovaných zvyšují.

TCV: Ale to na vás klade stále vyšší nároky…

Karafiát: To ano, ale s nimi souvisí i připravovaná projektová dokumentace devatenácti nových karanténních a rehabilitačních voliér. Budou dostatečně velké, aby se uzdravení ptáci dokázali tzv. „rozlétat“ a poté vrátit do přírody. Projekty voliér mají být letos hotové a do roku 2020 realizované.

TCV: A co tak rozsáhlé nové zázemí může znamenat prakticky?

Karafiát: Víme, že nejvytíženější pražská záchranná stanice je na úrovni čtyř tisíc živočichů ročně. Tomu se nepřiblížíme, ale o tisícovce (z těch loňských 650) spekulovat můžeme.

TCV: Budu držet palečky, aby záměry vyšly… 

Karafiát: Děkuji a dodám, že loni se díky podpoře Nadačního fondu AVAST podařilo komplexně opravit naši veterinární místnost, takže mnohá zvířata – pokud nejde o případy zvláště komplikované, vyžadující ošetření na veterinární klinice – můžeme bez převážení a stresů ošetřit u nás.

TCV: Letmo jsme zmínili vaši novou učebnu, čemu má sloužit?   

Karafiát: Hlavním posláním naší stanice je přijímat a starat se o hendikepované živočichy, jsme účastníky záchranných programů pro druhy, kterým hrozí vyhubení. Se vším souvisí environmentální vzdělávání, výchova a osvěta a v tomto duchu naše učebna slouží především dětem. Máme přes dvacet výukových programů a záleží na škole či třídě, který z nich si vyberou. Ročně k nám přijede víc než tři tisíce školních dětí.

Vivi je „pavlovská“ samička norka evropského. (foto: archiv stanice)

TCV: Stanice je známa i aktivitami mezinárodními. Připomeňte, prosím, nějakou aktuální…

Karafiát:  Před třemi týdny jsme v rámci záchranného programu norka evropského (Mustela lutreola) dovezli samečka z Estonska.  Norek v minulosti žil na většině území Evropy, v Čechách byl poslední zastřelen v roce 1896 u Jindřichova Hradce.  

TCV: A v čem pane řediteli tady v Pavlově spočívá záchrana norka evropského?

Karafiát: U nás máme naši „pavlovskou“ samičku, ale sameček chyběl. Proto jsme jej dovezli, ale zatím nevíme, jestli měl dost času na aklimatizaci. Jinak řečeno: čekáme na výsledek jejich páření. Do záchranného programu zapojeni jsme, ale to podstatné na samičce uvidíme až během května. Problémem je, že samičky mají říji jedenkrát za rok a jestli teď páření nedopadlo, na další budeme rok čekat. 

TCV: Děkuji za rozhovor, redakce našeho listu bude své čtenáře o výsledcích informovat.                                                              

Zaznamenal Jan Kliment